Behöver du ett råd, Anneli Hulthén?

Posted on Leave a commentPosted in Göteborg, Politik

Om man inte kan eller vill ta ansvar för sin egen politik,
Om man inte kan eller vill fullfölja de beslut som Fullmäktige beslutat,
Om man inte kan eller vill berätta om varför ens egna budget skulle vara bättre än oppositionens, så …
… borde man inte inneha de ledande befattningarna i kommunen!