Behöver du ett råd, Anneli Hulthén?

Så här dagen före Göteborgsfullmäktiges budgetdebatt tycks det ha slagit alldeles slint hos partistrategerna runt Järntorget.

På en och samma dag har Cecilia Dalman Eek skrivit en S-krönika i GP, (och även på sin egen blogg) där hon med emfas hävdar att det är Moderaternas ansvar se till att de rödgröna får igenom sin budget. Det är ju – i sig – ett fullkomligt barockt påstående, när det kommer från det parti som tagit på sig att faktiskt leda Göteborg under den kommande mandatperioden.

Men det blir ju ännu mer absurt när Anneli Hulhtén (s) samma dag,  i samma tidning (!) på frågan om varför (s) inte drev någon aktiv kampanj i folkmröstningen hävdar att den  frågan borde besvaras av Moderaterna. Och fortsätter ”Framförallt är det moderaterna som ska svara på hur resultatet ska hanteras.

rodgrona_goteborg_logga3-12Och om dessa åsikter inte vore nog, så skickas det under dagen ut ett pressmeddelande från de rödgröna, där samma Hulthén tillsamans med Kamne (mp) och Bernmar (v) välkomnar och berömmer Alliansens budgetförslag (!).

Alltså …

Onsdagens socialdemokratiska åsikter kan sammanfattas i följande punkter:

  • – Det är Moderaternas uppgift att sköta (s)-budgeten.
  • – Det är Moderaterna som ska hantera folkomröstningresultatet
  • – Moderaternas (och Alliansens) budgetförslag är bra.

Men då bör man ju också dra konsekvenserna av detta.

  • Om man inte kan eller vill ta ansvar för sin egen politik,
  • Om man inte kan eller vill fullfölja de beslut som fullmäktige beslutat,
  • Om man inte kan eller vill berätta om varför ens egna budget skulle vara bättre än oppositionens, så …

… borde man inte inneha de ledande befattningarna i kommunen!

Om det nu är så att S i Göteborg tycker att Moderaterna ska sköta kommunens tuffa utmaningar, så borde inte Hulthén sitta och gnälla på Moderaterna. Hon borde ta konsekvenserna och lämna över ledningen av Kommunstyrelsen till Alliansen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *