1086697860

Kritisera gärna Martin Wannholt

… Men uteslutning? Nej tack.

I skrivande stund verkar det som om Göteborgsmoderaterna sammankallat ett extrainsatt förbundsstyrelsemöte, för att diskutera om  Martin Wannholt bör uteslutas i partiet.

Av massmedierna att döma, så är en pågående tvist inom Moderaterna rörande västlänken och trängselskatten som kulminerade i det kaotiska fullmäktigemötet i torsdags, som ligger till grund för det hela. Det kan naturligtvis vara så att det finns mer, än vad som framkommit i massmedia. Men utifrån av det som har kommit fram, är jag både besviken och förvånad över hur mitt parti agerar.

Låt mig på en gång göra klart att jag är för både västlänk och trängselskatt. Det har jag inte alltid varit. Om någon frågat mig för fyra-fem år sedan, hade svaret blivit annorlunda. Men ju mer jag försökt sätta mig in i de problem och frågeställningar det handlar om, så har jag svängt. Men det som framförallt fått mig att byta sida, har var varit den kaskad av osakligheter och snuskargument som olika delar av västlänksmotståndet har  producerat under de senaste åren.  Det är ingen hejd på de otidigheter man utsätts för, när man försöker ta en diskussion i själva sakfrågan.

För många Västlänksmotståndare har hela frågan blivit en symbolfråga som styrker deras uppfattning om ”Muteborg”. Och den som inte är med dem, är med automatik korrumperade konspiratörer. Det är främst bland olika Vägvals- och SD-sympatisörer jag sett de värsta slaskspridarna, men även i mitt eget parti frodas de. För några exempel kan man studera delar av de kommantarer som spritts i FB-gruppen ”Vi som vill ha Martin Wannholt kvar som kommunalråd” . En grupp som jag – av outgrundlig anledning – blev kollektivansluten till och där jag fått många kommentarer raderade, där dessutom själva frågan om västlänkar och trängselskatt är förbjuden att diskutera (!).

Wannholt ger sin bild av kuppen (klicka för GP-länk)

En inställning som kan tyckas lite egendomlig när Martin själv, åtminstone i vidstående länkade artikel, hävdar att han inget hellre vill, än att ta en saklig diskussion.

Martin förtjänar kritik.

Som jag ser det bör Martin kritiseras. Han ska dock inte kritiseras för att han i valrörelsen gick ut och varnade om dolda fördyringar.  Det var närmast hans skyldighet att göra, om han nu satt på sådana uppgifter. Men han ska kritiseras för att han inte erkände att han hade fel på väsentliga punkter. Han har inte lyckats styrka sina påståenden.

Han ska också kritiseras för att han kritiserar tjänstemän på trafikverket och kommunen för att de inte vill presentera siffror i augusti när han själv varit delaktig i att ge dem i uppdrag att få fram budgeten till december. Det är inte ett ansvarigt ledarskap.

Han kan naturligtvis också kritiseras för sitt agerande i samband med Kommunstyrelsevalet. Det kan ses som ett jäkligt osolidariskt och egoistiskt agerande när man som fullmäktigeledamot går emot sitt eget parti och de överenskommelser som partiledningen gjort.

Men att gå emot partilinjen är i sig inte grund för uteslutning. Tvärtom. I de regler som gäller för fullmäktigegruppen förutsätts att man ska kunna göra det. Men man ska säga till i förväg. Huruvida voteringen i FM-gruppen kan ses som ”Jag vet inte om jag tänker följa partilinjen”-markering, kan förvisso diskuteras.

Vilka fler?

Men Martin är inte ensam om att ha satt göteborgsmoderaterna i ett taskigt läge. Det finns all anledning att även kritisera förbunds- och kommunledning.

Ett skäl är den ”munkavle” som Martin utsattes för i valrörelsen (som kanske hindrade Martin att föra fram den sakkritik han påstår sig sitta på). Att försöka tysta internkritik – i en fråga där alla vet det råder diskussion i partiet – med munkavlar mitt i en valrörelse är inte ett taktiskt eller smart drag.

Än värre är Moderaternas sjävpåtagna munkavle i folkomröstningskampanjen. Ja eller nej till trängselskatter var en icke-fråga i den Moderata kampanjen. Ingenstans kunde man hitta någon liten ”Ja till trängselskatt”-knapp i de moderata valstugorna, trots att det var partiets officiella linje.

Efter valet …

Men de stora misstagen har partiet gjort i arbetet efter valet. Det var omedelbart väldigt tydligt att valresultatet kunde komma att leda till en väldigt oklar situation i fullmäktige. Inget av de traditionella samarbetspartierna kunde få någon majoritet. I ett sådant läge räknar jag, som gammal ombudsman och medlem, men – framförallt – som väljare, med att våra företrädare gör vad de kan för att ge partiet ett så stort inflytande som möjligt. Jag har tyvärr inte fått det intrycket. Det verkar som man gjorde några halvhjärtade försök att få över Mp till ”den goda sidan”, men när det misslyckades, så blev man mer intresserad av att minska SD:s inflytande snarare än att öka Moderaternas.

Den överenskommelse som gjordes innebar att man lät de rödgröna få majoritet i nämnder och styrelser. I princip skedde det genom att man gav Mp och KD varsitt mandat, som togs på Moderaternas och VV:s bekostnad. Men ska man skänka bort mandat i förhandlingar kanske man ska vara klar över att de som blir ”bestulna” också bör vara med på det hela.

Uteslutning?

För att utesluta en medlem krävs endera att någon ”aktivt arbetar för någon med partiet konkurrerande organisation” eller att man ”genom sitt handlande skadar partiet”. Notera att stadgebrott inte är en grund för uteslutning, som förbundets vice ordförande hävdar i medierna ikväll. Om han menar att det vore uteslutningsgrundande när Martin ingick valteknisk samverkan med VV, så har han rimligen också 19 andra fullmäktigeledamöter att utesluta. De samverkade ju i samma omröstning med såväl allianspartierna som s, v och Fi, vilket ju borde vara femfaldigt värre.

Det andra, betydligt mer luddiga alternativet, är att han anses ”skada partiet”. Effekten av hans agerande har blivit att moderaterna fått en extra plats i KS, som man annars inte skulle fått. Det är nog många med mig som har svårt att se hur det skulle vara att skada partiet.

Kära förbundsstyrelse …

Jag förstår om många är irriterade, precis som jag förstår att Martin var det i början av veckan. Men det kan omöjligt komma något gott ut av att nu sätta igång någon uteslutningsprocess mitt i hela den turbulens som nu pågår (och som ni själva genom ert agerande, eller brist på detsamma, är delvis ansvariga för). Bit nu i det sura äpplet och gilla läget.

Vad partiet behöver nu, är inte fler diskussioner om vilka som bör sparkas, utan konkreta diskussioner om hur vi kan utnyttja den uppkomna politiska situationen för att åstadkomma ett bättre Göteborgs. Partiet har nu stora möjligheter att påverka Göteborg i en positiv riktning. Det gäller skola, bostäder, äldreomsorg, ekonomi, näringsliv och trafikpolitik. Men om vi ska fortsätta sparka folk till höger och vänster, så lär vi inte få mycket nytta gjort.

Nu har vi den Kommunstyrelse och det KF vi har. Utnyttja det istället för att leta syndabockar!