Göteborg

Kritisera gärna Martin Wannholt

Posted on

… Men uteslutning? Nej tack. I skrivande stund verkar det som om Göteborgsmoderaterna sammankallat ett extrainsatt förbundsstyrelsemöte, för att diskutera om  Martin Wannholt bör uteslutas i partiet. Av massmedierna att döma, så är en pågående tvist inom Moderaterna rörande västlänken och trängselskatten som kulminerade i det kaotiska fullmäktigemötet i torsdags, som ligger till grund för det hela. […]

Vetande och Humbug

Feng Shui och helger

Posted on

På Facebook har jag sett ett antal varianter av detta: Jag är inte supervidskeplig, men i år har juli fem fredagar, 5 lördagar och 5 söndagar. Detta händer en gång vart 823 år. Detta kallas pengarpåsar. Så Kopiera detta till din status och pengar kommer att komma inom 4 dagar. Baserat på kinesiska Feng Shui. […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...