Behöver du ett råd, Anneli Hulthén?

Posted on Leave a commentPosted in Göteborg, Politik

Om man inte kan eller vill ta ansvar för sin egen politik,
Om man inte kan eller vill fullfölja de beslut som Fullmäktige beslutat,
Om man inte kan eller vill berätta om varför ens egna budget skulle vara bättre än oppositionens, så …
… borde man inte inneha de ledande befattningarna i kommunen!

Kritisera gärna Martin Wannholt

Posted on Leave a commentPosted in Göteborg, Politik

… Men uteslutning? Nej tack. I skrivande stund verkar det som om Göteborgsmoderaterna sammankallat ett extrainsatt förbundsstyrelsemöte, för att diskutera om  Martin Wannholt bör uteslutas i partiet. Av massmedierna att döma, så är en pågående tvist inom Moderaterna rörande västlänken och trängselskatten som kulminerade i det kaotiska fullmäktigemötet i torsdags, som ligger till grund för det hela. […]

Feng Shui och helger

Posted on Leave a commentPosted in Vetande och Humbug

På Facebook har jag sett ett antal varianter av detta: Jag är inte supervidskeplig, men i år har juli fem fredagar, 5 lördagar och 5 söndagar. Detta händer en gång vart 823 år. Detta kallas pengarpåsar. Så Kopiera detta till din status och pengar kommer att komma inom 4 dagar. Baserat på kinesiska Feng Shui. […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...