Feng Shui och helger

På Facebook har jag sett ett antal varianter av detta:

Jag är inte supervidskeplig, men i år har juli fem fredagar, 5 lördagar och 5 söndagar. Detta händer en gång vart 823 år. Detta kallas pengarpåsar. Så Kopiera detta till din status och pengar kommer att komma inom 4 dagar. Baserat på kinesiska Feng Shui. Den som inte kopiera, … kommer att vara utan pengar. Jag kan inte låta den personen vara jag

Lustigt nog så spreds samma ”information” i höstas, men då gällde det oktober 2010, som också innehöll fem fredagar, lördagar och söndagar. Är det inte fantastiskt att två likadana och så ovanliga händelser, som bara inträffar en gång var 823 år, ändå uppträder så nära varandra?

När jag i höstas såg detta första gången i höstas var min första reaktion ”Varför skulle några kineser för 3000 år sedan ha gjort några förutsägelser som berör västvärldens gregorianska kalender (som f.ö. inte ens infördes förrän på 1700-talet i Sverige) och 1900-talets mer allmänna bruk av femdagars arbetsveckor?”

Enligt den version som jag kopierat härovan har ju dessa kineser dessutom lyckats förutspå möjligheterna att klippa och klistra i sin Facebook-status, vilket ju faktiskt vore fullkomligt sensationellt. Om det vore sant.

Därefter la jag märke till det fullkomligt obegripliga påståendet om att detta ”fenomen” bara skulle inträffa var 823 år.

Alltså …

En vecka är sju dagar. Efter 28 dagar har alla veckodagar infallit fyra gånger. Men eftersom de flesta månaderna är längre än fyra veckor, kommer de månader som innehåller 31 dagar också att innehålla tre ”extra” dagar. Vi har sju sådana månader varje år. Sju månader varje år har vi tre ”femtedagar”.

När får vi då specifikt en femte fredag, lördag och söndag? Jo, varje gång en 31-dagars månad börjar på en fredag. Eftersom vi har sju 31-dagarsmånader på ett år och sju olika veckodagar så bör detta ”fenomen” alltså inträffa ungefär en gång varje år. Inte var 823:e år.  Söker vi en specifik månad där detta inträffar (oktober eller juli) så kommer det följaktligen också att ske i genomsnitt vart sjunde år.

(På grund av skottår varierar frekvensen en smula. Det är 28-års-cykel med intervallen 6-5-11-6 år. Den alltid välinformerade sajten Snopes.com utvecklar det hela, för den som vill veta mer).

I den versionen som dök upp nu i januari kom set till en ny liten ”faktauppgift” om att ”fenomenet” dessutom har ett namn …

Trams …

Detta är naturligtvis trams från början till slut. Det är inte fråga om något ovanligt fenomen. Det har ingenting med några antika kineser att göra. Det räcker med den enklaste matematik – eller en vanlig almanacka – för att inse att påståendet om 823 år är ett påhitt. Det finns ingen term i svenskan som heter ”pengarpåsar” Det är möjligt att den som slänger ut detta inte är supervidskeplig – eftersom jag inte riktigt vet hur mycket vidskeplighet som krävs för detta epitet, men eftersom det görs av det uttalade skälet att man vill ta del av dessa utlovade gåvor så får man nog riskera att betraktas som ganska vidskeplig, vare sig man vill eller inte. Eller åtminstone väldigt godtrogen.

… men varför?

Vad jag inte blir klok på är ju varför denna typ av virala myter får den spridning de får. Jag kan väl i och för sig förstå om någon hittar på något sådant här som ett skämt mot sina kompisar, ”för att se om de går på det”, men varför fortsätter folk att sprida skräpet? Och hur kan de ägna tid åt att översätta, redigera och ”utveckla” det utan att någonsin ägna en tanke på om det stämmer?

Vad är det för drivkraft som får vanligtvis förnuftiga människor att gå på dylikt trams?
Och som får dem att vilja skryta om att de blivit blåsta?