Göteborg

Kritisera gärna Martin Wannholt

Posted on

… Men uteslutning? Nej tack. I skrivande stund verkar det som om Göteborgsmoderaterna sammankallat ett extrainsatt förbundsstyrelsemöte, för att diskutera om  Martin Wannholt bör uteslutas i partiet. Av massmedierna att döma, så är en pågående tvist inom Moderaterna rörande västlänken och trängselskatten som kulminerade i det kaotiska fullmäktigemötet i torsdags, som ligger till grund för det hela. […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...